Big Girl

26 tekstów – auto­rem jest Big Girl.

Miłość poz­wa­la od­kryć nam wszys­tkie uk­ry­te lądy,które w miarę przyb­liżania udo­wad­niają nam, jak bar­dzo się zmieniamy dla dru­giego człowieka.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 kwietnia 2011, 22:00

związek na od­ległość...praw­dzi­wy spraw­dzian wza­jem­nej wierności... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lutego 2011, 22:04

Chciałabym się uwol­nić od przeszłości,która ciągle przy­pomi­na mi jak bar­dzo Cie kochałam. . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 sierpnia 2010, 20:11

Be­zus­tanna mo­noto­nia po­wodu­je,że człowiek zaczy­na wariować... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 sierpnia 2010, 15:20

"Zos­tańmy przy­jaciółmi"- Trze­ba mieć od­wagę, żeby po wielo­let­nim związku oz­najmić to nieg­dyś ukocha­nej oso­bie. . 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 sierpnia 2010, 13:22

Do­piero gdy coś Ci sie sta­nie. . do­wiesz sie kto tak na praw­de jest Twoim przy­jacielem. . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 lipca 2010, 15:10

czy pot­rzeb­na jest niena­wiść, ze­by za­bic dru­giego czlowieka...?


wiec po co mi­losc, ze­by brac slub... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 lipca 2010, 00:44

Żeby być kocha­nym. .
Trze­ba być war­tym miłości. . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 czerwca 2010, 22:32

Te­raz już wiem,że praw­dzi­wy ideał nie is­tnieje.. .
Is­tnieją tyl­ko je­go podróbki. . 

myśl
zebrała 39 fiszek • 4 czerwca 2010, 19:38

Ob­darzyłam go niesa­mowitą miłością. .
A on zniszczył mi życie. . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 czerwca 2010, 20:36
Zeszyty
  • Life – Po­siada­nie tej nieod­partej chęci znik­nięcia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Big Girl

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność